معنی و ترجمه کلمه stricken به فارسی stricken یعنی چه

stricken


دچار،مبتلا،محنت زده ،مصيبت زده ،اندوهگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها