معنی و ترجمه کلمه striking به فارسی striking یعنی چه

striking


تصادم ،برجسته ،قابل توجه ،موثر،گيرنده ،زننده
الکترونيک : جرقه گيرى
ورزش : برخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها