معنی و ترجمه کلمه stunt به فارسی stunt یعنی چه

stunt


حرکت و پرش مدافع براى گيج کردن حريف مهاجم( فوتبال امريکايى)،از رشد بازماندن ،کوتاه نگاه داشتن ،کوتاه ،زور،شاهکار،شيرين کارى ،شيرين کارى کردن
ورزش : بدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها