معنی و ترجمه کلمه subject to the flood به فارسی subject to the flood یعنی چه

subject to the flood


دستخوش سيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها