معنی و ترجمه کلمه suffering به فارسی suffering یعنی چه

suffering


رنج ،عذاب ،زحمت ،ابتلاء،زيان ،ضرر
روانشناسى : رنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها