معنی و ترجمه کلمه sufficiency به فارسی sufficiency یعنی چه

sufficiency


کفايت ،شايستگى ،قابليت ،مقدار کافى ،بسندگى
روانشناسى : بسندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها