معنی و ترجمه کلمه sulphated cement به فارسی sulphated cement یعنی چه

sulphated cement


معمارى : سيمان ضد سولفاته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها