معنی و ترجمه کلمه sulphuric acid به فارسی sulphuric acid یعنی چه

sulphuric acid


الکترونيک : اسيد سولفوريک
معمارى : جوهر گوگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها