معنی و ترجمه کلمه suppliance به فارسی suppliance یعنی چه

suppliance


التماس ،تضرع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها