معنی و ترجمه کلمه surface treatment به فارسی surface treatment یعنی چه

surface treatment


عمليات سطح رويه ،اندود سطحى ،اسفالت سطحى ،روکش سطحى( ساده يا چند قشرى)
علوم مهندسى : عمليات سطحى
معمارى : روکش سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها