معنی و ترجمه کلمه surtout به فارسی surtout یعنی چه

surtout


رو جامه اى بلندمردانه که مانند است به فراک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها