معنی و ترجمه کلمه survival به فارسی survival یعنی چه

survival


رهايى از انهدام ،باززيستى ،ابقاء،بقا،برزيستى
روانشناسى : بقا
زيست شناسى : بقاء
علوم نظامى : نجات از مرگ روش جان بدر بردن از خطر مرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها