معنی و ترجمه کلمه susceptibility به فارسی susceptibility یعنی چه

susceptibility


در معرض خطر بودن ،در معرض اسيب بودن ،مستعد بودن( در بيمارى)،استعداد،امادگى ،قابليت ،حساسسيت ،فروگيرى
علوم مهندسى : قابليت
الکترونيک : مغناطيس پذيرى
روانشناسى : مستعد بودن
علوم نظامى : در معرض بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها