معنی و ترجمه کلمه swede saw به فارسی swede saw یعنی چه

swede saw


کمان اره
علوم نظامى : اره کمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها