معنی و ترجمه کلمه sympathomimetic drug به فارسی sympathomimetic drug یعنی چه

sympathomimetic drug


روانشناسى : داروى برانگيزنده دستگاه سمپاتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها