معنی و ترجمه کلمه system time به فارسی system time یعنی چه

system time


زمان سيستم
کامپيوتر : ساعت سيستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها