معنی و ترجمه کلمه tabulation به فارسی tabulation یعنی چه

tabulation


جدول بندى ،تنظيم بصورت جدول ،تسطيح
روانشناسى : جدول بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها