معنی و ترجمه کلمه tace به فارسی tace یعنی چه

tace


( )tacet(صورت امر فعل )tacere ساکت باش ،ساکت ،( )tasse(درجمع )صفحات فلزى زره زيرکمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها