معنی و ترجمه کلمه tactical march به فارسی tactical march یعنی چه

tactical march


حرکت جنگى ،نقل
قانون ـ فقه : انتقال جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها