معنی و ترجمه کلمه tactual به فارسی tactual یعنی چه

tactual


بساوشى( لمسى)،وابسته به حس بساوايى ،لامسه اى
روانشناسى : بساوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها