معنی و ترجمه کلمه tagged image file format به فارسی tagged image file format یعنی چه

tagged image file format


کامپيوتر : قالب فايل تصوير نشاندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها