معنی و ترجمه کلمه tank recovery vehicle به فارسی tank recovery vehicle یعنی چه

tank recovery vehicle


خودرو اخراجات تانک
علوم نظامى : جرثقيل زرهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها