معنی و ترجمه کلمه tannate به فارسی tannate یعنی چه

tannate


(ش ).نمک ياملح مازو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها