معنی و ترجمه کلمه tape relay به فارسی tape relay یعنی چه

tape relay


علوم نظامى : ارسال و دريافت پيام به وسيله نوار يا به شکل نوار ضبط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها