معنی و ترجمه کلمه target folders به فارسی target folders یعنی چه

target folders


پوشه هاى پرونده هدف
علوم نظامى : پوشه اطلاعات هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها