معنی و ترجمه کلمه tarmac به فارسی tarmac یعنی چه

tarmac


)tarmacadam(جاده اسفالته داراى سنگفرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها