معنی و ترجمه کلمه task work به فارسی task work یعنی چه

task work


بازرگانى : کار موظف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها