معنی و ترجمه کلمه tecanicality به فارسی tecanicality یعنی چه

tecanicality


اططلاح( فنى) ،تطابق با اصول فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها