معنی و ترجمه کلمه technological coefficient به فارسی technological coefficient یعنی چه

technological coefficient


ضريب فنى( نسبت داده ها به ستاده ها)
بازرگانى : ضريب فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها