معنی و ترجمه کلمه technologist به فارسی technologist یعنی چه

technologist


تکنولوگ ،حرفه شناس ،فن شناس
علوم مهندسى : کارشناس تکنولوژيست
روانشناسى : فن شناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها