معنی و ترجمه کلمه temporary hardness به فارسی temporary hardness یعنی چه

temporary hardness


شيمى : سختى موقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها