معنی و ترجمه کلمه tension head به فارسی tension head یعنی چه

tension head


عمران : بار کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها