معنی و ترجمه کلمه the code of justinian به فارسی the code of justinian یعنی چه

the code of justinian


قانون ـ فقه : مجموعه قوانين ژوستى نين پادشاه رم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها