معنی و ترجمه کلمه the horse paws the ground به فارسی the horse paws the ground یعنی چه

the horse paws the ground


اسب سم بزمين ميزنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها