معنی و ترجمه کلمه the polls به فارسی the polls یعنی چه

the polls


جاى راى دادن ،انتخاب گاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها