معنی و ترجمه کلمه the thing is به فارسی the thing is یعنی چه

the thing is


چيزى که هست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها