معنی و ترجمه کلمه thematic به فارسی thematic یعنی چه

thematic


فرهشتى ،ريشه اى ،مربوط بموضوع ،موضوعى ،مطلبى ،مقاله اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها