معنی و ترجمه کلمه theocentrism به فارسی theocentrism یعنی چه

theocentrism


)theocentricity(توجه بخدا،خدا دوستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها