معنی و ترجمه کلمه thermally isolated system به فارسی thermally isolated system یعنی چه

thermally isolated system


شيمى : سيستم منزوى از نظر گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها