معنی و ترجمه کلمه thermography به فارسی thermography یعنی چه

thermography


دمانگارى ،گرمانگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها