معنی و ترجمه کلمه threshold voltage به فارسی threshold voltage یعنی چه

threshold voltage


اختلاف سطح استانه اى
علوم مهندسى : ولتاژ استانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها