معنی و ترجمه کلمه tinea به فارسی tinea یعنی چه

tinea


(طب )هر نوع مرض قارچى پوست ،کچلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها