معنی و ترجمه کلمه titivate به فارسی titivate یعنی چه

titivate


)tittivate(زيبا کردن ،اراستن ،زيبا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها