معنی و ترجمه کلمه to be ill towardsany thing به فارسی to be ill towardsany thing یعنی چه

to be ill towardsany thing


روى مساعدنسبت بچيزى نشان ندادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها