معنی و ترجمه کلمه to be incapable به فارسی to be incapable یعنی چه

to be incapable


نتوانستن ،از عهده بر نيامدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها