معنی و ترجمه کلمه to brew rebellion به فارسی to brew rebellion یعنی چه

to brew rebellion


توطئه شورش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها