معنی و ترجمه کلمه to call for tenders به فارسی to call for tenders یعنی چه

to call for tenders


بمناقصه گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها