معنی و ترجمه کلمه to change ones condition به فارسی to change ones condition یعنی چه

to change ones condition


عروسى کردن ،زن گرفتن ،شوهرکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها