معنی و ترجمه کلمه to drink water به فارسی to drink water یعنی چه

to drink water


اب خوردن ،اب اشاميدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها