معنی و ترجمه کلمه to grow into one به فارسی to grow into one یعنی چه

to grow into one


بهم پيوستن ،باهم يکى شدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها